title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

Ngành Tư pháp TPHCM triển khai công tác năm 2021
Thứ bảy, 09/01/2021, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Chiều 8/1, Sở Tư pháp TPHCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tư pháp, phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và triển khai công tác Tư pháp năm 2021 của Ngành Tư pháp TP.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đánh giá, trong thời gian qua, trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng tăng, đa dạng và phức tạp, nhưng tập thể công chức, viên chức, người lao động của ngành Tư pháp TP đã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục duy trì nhịp độ cao trong công tác, nhất là trong bối cảnh tư pháp TP có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 luôn có những diễn biến phức tạp, nỗ lực, cố gắng bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, triển khai toàn diện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu điểm lại một số hoạt động nổi bật của Ngành Tư pháp TP trong năm 2020: Công tác xây dựng thể chế phục vụ chính quyền TP quản lý, điều hành và công tác rà soát văn bản pháp luật được tiến hành thường xuyên, có chất lượng, qua đó đã loại bỏ hoặc kiến nghị loại bỏ những văn bản pháp luật đã hết hiệu lực, văn bản trái quy định, góp phần tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn TP.

Công tác tham mưu tư vấn cho Thành ủy, UBND TP, các sở ngành, quận huyện được Sở Tư pháp thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, được lãnh đạo TP đánh giá cao, đặc biệt là tham mưu tư vấn các vụ kiện có yếu tố nước ngoài.

Công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp tiếp tục được thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn TP, các yêu cầu của người dân được thực hiện kịp thời, cơ bản bảo đảm đúng hạn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký quản lý hộ tịch, tăng cường phối hợp với sở, ngành đề ra nhiều giải pháp hiệu quả tạo điều kiện thuận lới cho người dân, tiết kiệm chi phí, thời gian, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước như quy chế liên thông cấp Lý lịch Tư pháp - Giấy phép lao động.

Sở Tư pháp TP đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ hành chính tại Sở, như tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ qua bưu chính, áp dụng thủ tục kết hợp nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp… giúp người dân tiếp cận và thực hiện hồ sơ hành chính thuận lợi hơn…

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu chúc mừng và biểu dương những thành tích mà ngành Tư pháp TP đã đạt được trong năm 2020.

9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp

Năm 2021 là năm đầu tiên TP triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh những thành tích đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển TP. Trước bối cảnh này, Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu đề nghị ngành Tư pháp TP cần tập trung, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu tại kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP, các Chương trình, Kế hoạch của Bộ Tư pháp và các nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021 được nêu tại Báo cáo Tổng kết, trong đó, đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh thực hiện tốt và có chất lượng một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục phát huy vai trò của ngành Tư pháp TP trong việc tham mưu cho chính quyền TP nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thực thi thể chế pháp luật, tạo hành lang pháp lý phù hợp và ổn định cho sự phát triển bền vững kinh tế-xã hội của TP.

Hai là, tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, tư vấn pháp lý cho chính quyền TP, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền TP và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Ba là, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật; bảo đảm gắn kết chặt chẽ công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Bốn là, đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật; kết hợp hiệu quả giữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, đưa các công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát nhu cầu xã hội và yêu cầu nhiệm vụ của TP, phù hợp với từng đối tượng và lộ trình triển khai thực hiện các Luật, Nghị định mới ban hành, có hiệu lực trong năm 2020-2021.

Năm là, thực hiện tốt công tác tham mưu giúp UBND TP quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuộc ngành Tư pháp; thực hiện xã hội hóa theo lộ trình và bảo đảm chất lượng việc cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp gắn với việc củng cố và phát triển bền vững các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, giám định tư pháp; trọng tài thương mại; quản lý, thanh lý tài sản; thừa phát lại.

Sáu là, đổi mới, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp, trong đó tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân như hộ tịch, quốc tịch, công chứng, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm, xử lý vi phạm hành chính theo hướng phục vụ ngày càng tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, góp phần kiến tạo nền hành chính phục vụ người dân.

Bảy là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân lực ngành Tư pháp TP và đội ngũ cán bộ pháp chế sở, ngành TP; nâng cao vai trò, hiệu quả tham gia của ngành Tư pháp TP trong việc xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình TP hội nhập quốc tế.

Tám là, tiếp tục đẩy mạnh chủ trương “hướng về cơ sở”, đưa Tư pháp gần dân hơn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đồng bộ vai trò, vị trí của ngành Tư pháp từ cơ sở đến đội ngũ pháp chế sở, ngành nhằm thực hiện tốt vai trò cơ quan tham mưu trong chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Chín là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa