title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

Phát huy tốt vai trò uy tín của già làng, trưởng bản, người có uy tín để tăng cường quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng, chính quyền
Thứ tư, 29/06/2022, 15:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Sáng 29/6, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; tại điểm cầu TPHCM có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu chủ trì tại điểm cầu TPHCM

 

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Dân tộc đã hoàn thành 17 nhiệm vụ, 35 nhiệm vụ còn lại đang được khẩn trương triển khai thực hiện. Kết quả này là nhờ nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cũng như các địa phương. Bên cạnh đó, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND các tỉnh, TP. Ban Dân tộc, Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, TP luôn chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện chính sách dân tộc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc, kịp thời hỗ trợ đồng bào dân tộc bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh...

 

Hàng loạt các đề án như: "Xây dựng điểm điển hình giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo tỉnh Thanh Hóa", "đầu tư, hỗ trợ 36 thôn, bản khó khăn nhất tỉnh Hòa Bình", "miễn học phí đối với học sinh dân tộc Chăm và Khmer tại TP", "lồng ghép các nguồn vốn thuộc các chương trình, chính sách dân tộc cho các xã đồng đồng bào dân tộc Mông sinh sống"... đã góp phần kịp thời chăm lo, hỗ trợ đồng bào dân tộc và miền núi các địa phương nâng cao đời sống.

 

Trong thời gian tới, Ủy ban Dân tộc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đẩy nhanh nhiệm vụ hoàn thiện và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện chương trình đúng tiến độ, hiệu quả.

 

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị Ủy ban Dân tộc và chính quyền địa phương các cấp tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc liên quan đến công tác dân tộc; nắm chắc tình hình đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý, đảm bảo an dân.

 

Đồng thời, quan tâm kiện toàn bộ máy theo các đề án, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, đảm bảo số lượng, cơ cấu tổ chức, gắn với đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; phát huy tốt vai trò uy tín của già làng, trưởng bản, người có uy tín để tăng cường quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng, chính quyền. Tăng cường công tác phối hợp thông qua các quy chế giữa các cấp, các ngành về tình hình công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của địa phương bằng nhiều hình thức trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục quan tâm công tác chuyển đổi số, trong đó, đặc biệt quan tâm đến trụ cột xã hội số để phục tốt hơn đối tượng đồng bào dân tộc…

 

ZUKI

Tin mới hơn
Tin đã đưa