title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Phê duyệt 1 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND phường, xã, thị trấn
Thứ hai, 07/11/2022, 16:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND phường, xã, thị trấn.

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND TP tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-boTTHC.aspx

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa