title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Phê duyệt 2 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thứ năm, 24/11/2022, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã phê duyệt 2 quy trình nội bộ về giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND TP tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa