title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Phê duyệt 29 quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo Quyết định số 44
Thứ bảy, 30/07/2022, 10:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 29 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND.

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND TP tại địa chỉ https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa