title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt dự án Hỗ trợ chăm sóc vì sự phát triển toàn diện cho trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn TPHCM
Thứ năm, 24/06/2021, 08:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định phê duyệt dự án Hỗ trợ chăm sóc vì sự phát triển toàn diện cho trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn TPHCM.

Dự án này nhằm góp phần hỗ trợ cùng với nhà nước, từng bước bảo đảm cho trẻ em đến 5 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi, thực hiện các quyền của trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.

Dự án được thực hiện tại thành phố Thủ Đức và quận Tân Phú.

Xem Quyết định tại đây

NDH

Tin mới hơn
Tin đã đưa