title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định 44 của UBND TP
Thứ sáu, 13/05/2022, 16:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 7 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của UBND TP, Chủ tịch UBND TP.

Đó là các thủ tục hành chính:

1. Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên.

2. Giải thể trường trung học phổ thông chuyên (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung học phổ thông chuyên).

3. Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

4. Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam).

5. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

6. Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang tường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

7. Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Nôi dung chi tiết của các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đươc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND TP tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa