title Thông tin chỉ đạo điều hành

Rà soát, thống kê số lượng trẻ em từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi
Thứ sáu, 30/09/2022, 14:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Thực hiện yêu cầu của Bộ Y tế về rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn TP nhằm chuẩn bị kế hoạch mở rộng đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em tại Việt Nam khi đủ căn cứ, cơ sở khoa học theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, thống kê số lượng trẻ em từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi đang đi học theo từng quận, huyện, thành phố Thủ Đức;

UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, thống kê số lượng trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi không đi học và các trẻ đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội theo từng quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Sở Y tế sẽ tổng hợp số lượng trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi và nhu cầu sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm tuổi này do các cơ quan, đơn vị, địa phương nói trên gửi về và báo cáo Bộ Y tế.

Tố Dung

Tin mới hơn
Tin đã đưa