title Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai chương trình đào tạo nghề cho người khuyết tật đến năm 2030
Thứ tư, 23/11/2022, 16:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai chương trình đào tạo nghề cho người khuyết tật trên địa bàn TPHCM đến năm 2030.

Chương trình nhằm đẩy mạnh việc thực thi Luật người khuyết tật nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật.

Chương trình cũng nhằm tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội; xây dựng môi trường không rào cản bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người khuyết tật và hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của bản thân.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa