title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Phê duyệt 14 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông
Thứ hai, 09/01/2023, 16:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã phê duyệt 14 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc theo các tiêu chí, phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND TP tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.

Minh Thư  

Tin mới hơn
Tin đã đưa