title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn TP
Thứ sáu, 16/07/2021, 16:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về  một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Theo đó, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Công an TP chịu trách nhiệm phối hợp với UBND TP Thủ Đức và quận, huyện theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để ổn định thị trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện quy định về đầu tư kinh doanh bất động sản, các dự án bất động sản; kiểm tra, rà soát, công khai danh sách các dự án nhà ở chủ đầu tư đã thế chấp ngân hàng, các dự án chậm tiến độ; rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội.

UBND TP Thủ Đức và các quận huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tổ chức cá nhân trong hoạt động xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bất động sản; công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản; quản lý, kiểm soát việc tăng giá đất nhằm đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế các khu vực trên địa bàn TP và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc tách thửa trên địa bàn; quản lý, kiểm soát hữu hiệu hoạt động môi giới của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa phương.

CQT

Tin mới hơn
Tin đã đưa