title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao năng lực về hội nhập kinh tế quốc tế
Chủ nhật, 22/01/2023, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Trong năm 2023, TPHCM sẽ triển khai thực hiện 3 nhóm giải pháp về hội nhập kinh tế quốc tế.

Một là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao năng lực về hội nhập kinh tế quốc tế.

TP tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó chú trọng tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trong năm 2023 và thông tin chuyên sâu về các FTA Việt Nam tham gia, ký kết và thực thi, đặc biệt là về CPTPP, EVFTA, UKVFTA và RCEP;

Đẩy mạnh nâng cao năng lực cán bộ phụ trách công tác hội nhập và năng lực của cơ quan đầu mối; tăng cường triển khai các hoạt động nghiên cứu, dự báo về tình hình hội nhập quốc tế;

Tăng cường đẩy mạnh công tác phối hợp triển khai các hoạt động chuyên sâu về hội nhập giữa thành phố và Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, các Bộ ngành.

Hai là tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, doanh nghiệp và sản phẩm.

TP sẽ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và các Nghị định hướng dẫn. Thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index); DDCI năm 2023;

Tăng cường tiếp xúc giữa doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước với lãnh Thành phố để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; triển khai các giải pháp, chương trình nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn, mặt bằng, đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và hoạt động khởi nghiệp; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn;

Tích cực, chủ động khai thác mở rộng thị trường Vùng và các tỉnh thành khu vực phía Nam; tăng cường sản phẩm chế biến và chế tạo, giảm dần tỷ trọng hàng thô và sơ chế; phối hợp với các tỉnh, thành xây dựng vùng nguyên liệu chế biến nguồn thực phẩm sạch, an toàn;

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong liên kết, kết nối và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; triển khai đẩy mạnh Đề án phát triển Logistics gắn với chương trình xây dựng, nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất hạ tầng Thành phố;

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Ba là tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và công tác xúc tiến.

TP tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của TP; triển khai hiệu quả các thỏa thuận quốc tế đã được ký kết nhằm đưa các quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất; mở rộng hợp tác quốc tế theo phương châm đa dạng hóa đối tác, đa dạng hóa lĩnh vực và chú trọng hiệu quả hợp tác. Đổi mới và đa dạng hóa hình thức quan hệ với các đối tác, tăng cường giao lưu đối thoại nhằm tranh thủ sự ủng hộ quốc tế;

Tăng cường tiếp cận thị trường các nước thông qua thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, đặc biệt các nước có ký kết FTA với Việt Nam;

Đẩy mạnh hoạt động liên kết vùng về hoạt động thương mại, kết nối cung-cầu sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong năm 2022, công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập được đẩy mạnh, kịp thời cung cấp thông tin, diễn biến về tình hình kinh tế thế giới, hội nhập và các xu hướng phát triển đến doanh nghiệp và cán bộ công chức. Doanh nghiệp đã quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế; một số doanh nghiệp lớn và hội ngành nghề đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để triển khai các hoạt động thông tin, tư vấn về hội nhập trong ngành.

Các giải pháp, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của TP phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trong bối cảnh hậu COVID-19. Môi trường đầu tư kinh doanh từng bước được cải thiện; hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại, đầu tư được đẩy mạnh.

Công tác đối ngoại TP đã tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả trong giai đoạn phục hồi hậu COVID-19.  

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa