title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính
Thứ tư, 18/05/2022, 16:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có báo cáo về kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, TP đã thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từ đó góp phần tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức thực hiện công tác CHCC, xây dựng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện CCHC. TP đã tổ chức 10 lớp bồi dưỡng về CCHC chương trình cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo quyết định phê duyệt chương trình của Bộ Nội vụ cho 1.029 lượt học viên. Hàng năm, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn để bồi dưỡng về công tác CCHC; tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm cho cán bộ, công chức làm công tác CCHC ở các Sở - ngành, cấp huyện. Các chương trình bồi dưỡng khác đều có chuyên đề về công tác CCHC hoặc lồng ghép nội dung về công tác CCHC.

Riêng năm 2020 và năm 2021, tình hình dịch COVID-19 tại TPHCM diễn biến rất phức tạp, TP tập trung nguồn nhân lực để phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội, nên các khóa đào tạo, bồi dưỡng bị tạm hoãn, điều chỉnh thời gian nhập học, khai giảng hoặc thay đổi thành các hình thức trực tuyến, điều này gây khó khăn cho công tác tổ chức và quản lý các lớp học; ảnh hưởng đến cán bộ, công chức, viên chức trong việc đảm bảo sự hài hòa giữa lịch học, công tác tại cơ quan, đơn vị và sinh hoạt của cuộc sống. 

Nhằm tăng cường năng lực cho công chức thực hiện CCHC trong giai đoạn 2022-2030, UBND TP đề xuất thực hiện các giải pháp, biện pháp sau: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp trong việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ CCHC; thường xuyên quan tâm đến chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC các cấp; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ CCHC, kỹ năng hành chính cho công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ CCHC các cấp.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng; mở rộng, đa dạng hình thức bồi dưỡng, tập huấn tạo điều kiện thuận lợi cho công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Cải tiến, đổi mới chất lượng tài liệu giảng dạy của các lớp tập huấn, bồi dưỡng; thường xuyên cập nhật các kiến thức mới, phù hợp với thực tiễn để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho công chức tham mưu, thực hiện công tác CCHC; đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường nội dung thực hành, thảo luận và xử lý tình huống thực tiễn nhằm nâng cao tư duy, kỹ năng xử lý tình huống, quản trị sự thay đổi,... cho đội ngũ công chức thực hiện công tác CCHC.

Lựa chọn, xây dựng đội ngũ giảng viên cho chương trình bồi dưỡng, tập huấn không chỉ vững vàng về lý luận, thành thạo về kỹ năng mà còn phải có kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực giảng dạy.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa