title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường xử lý và phòng, chống vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn TP
Thứ sáu, 20/01/2023, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tăng cường xử lý và phòng, chống vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn TP.

Kế hoạch nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường phát hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; góp phần nâng cao hiệu lực pháp luật đất đai, phòng, chống vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn TP.

Kế hoạch đề ra các nhóm giải pháp thực hiện: Tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai; giải pháp về quy hoạch sử dụng đất; giải pháp về tổ chức bộ máy; giải pháp về công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai; giải pháp về giám sát, kiểm tra bằng công nghệ.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa