title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn tập trung triển khai Chương trình chuyển đổi số
Thứ sáu, 06/01/2023, 14:08 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Sáng 6/1, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2023. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan trao tặng Cờ thi và bằng khen của UBND TP cho các tập thể

 

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, doanh thu có thuế tiêu thụ đặc biệt toàn Tổng Công ty ước đạt hơn 9.000 tỷ đồng. Doanh thu không có thuế tiêu thụ đặc biệt toàn Tổng Công ty ước đạt 6.198 tỷ đồng, hoàn thành 96% so với kế hoạch nội bộ năm 2022, bằng 105,27% so với năm 2021, bằng 115,73% so với năm 2020.

 

Lợi nhuận toàn Tổng Công ty ước đạt 403 tỷ đồng, hoàn thành 87,35% so với kế hoạch nội bộ năm 2022, bằng 130,59% so với năm 2021, bằng 132,96% so với năm 2020.

 

Nộp ngân sách toàn Tổng Công ty ước đạt 3.165 tỷ đồng, hoàn thành 98,50% so với kế hoạch nội bộ năm 2022, bằng 101,86% so với năm 2021, bằng 118,65% so với năm 2020.

 

Trong năm 2022, Tổng Công ty rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Tổng Công ty để đảm bảo sự vận hành hiệu quả toàn hệ thống; tiếp tục triển khai chương trình chuyển đổi số của Tổng Công ty; xây dựng Chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm (2021-2025) trình UBND TP; tiếp tục rà soát, khắc phục một số doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty hoạt động kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, có nguy cơ mất an toàn tài chính; đảm bảo vốn của Tổng Công ty đầu tư có hiệu quả, bảo toàn và phát triển; tập trung chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc hiện nay tại các công ty liên kết trong giai đoạn từ năm 2020 trở về trước có vốn góp của Tổng Công ty và các công ty được UBND TP giao.

 

Về kế hoạch nhiệm vụ năm 2023, Tổng Công ty sẽ triển khai các giải pháp để nâng cao công tác tham mưu của các phòng ban chuyên môn, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của Tổng Công ty.

 

Tổng Công ty xoay quanh các mục tiêu phát triển ngành công nghiệp của Thành phố. Qua đó có kế hoạch cụ thể để tiếp tục củng cố phát triển, mở rộng theo chiều sâu các lĩnh vực kinh doanh có lợi thế của Tổng Công ty: cơ khí khuôn mẫu chính xác, cao su kỹ thuật cao, sản xuất sản phẩm thuốc lá mới nhằm mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

 

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thành các nội dung của Đề án tái cơ cấu từ giai đoạn 2022-2025 theo chỉ đạo của UBND Thành phố, làm cơ sở hoạch định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đề nghị Tổng Công ty bám sát nhu cầu của thị trường và dự báo để chủ động ứng phó kịp thời. Đồng thời thực hiện các biện pháp cấu trúc, sắp xếp, phát động phong trào thi đua để nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng và hiệu quả của từng đơn vị.

 

Tập trung triển khai Chương trình chuyển đổi số của Tổng Công ty và các công ty thành viên. Đồng thời, nâng cao trình độ quản trị kế toán, tài chính tại Tổng Công ty và các công ty có vốn góp của Tổng Công ty.

 

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cũng đề nghị Tổng Công ty tiếp tục hoàn thiện Đề án “Cơ cấu lại của Tổng Công ty giai đoạn 2022-2025” theo chỉ đạo của UBND TP để được phê duyệt và thực hiện. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trên toàn hệ thống Tổng Công ty và nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch đăng ký thi đua, kế hoạch tài chính năm 2023 của Tổng Công ty.

 

ZUKI

Tin mới hơn
Tin đã đưa