title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thành lập Ban chỉ đạo dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm
Thứ bảy, 21/01/2023, 10:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp.

Ban chỉ đạo có 10 thành viên, do ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP, làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo: Chỉ đạo, kiểm tra các Sở ngành, địa phương liên quan về thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn TP theo đúng Nghị quyết của HĐND TP và quy định pháp luật hiện hành. Xem xét, chỉ đạo xây dựng cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định…

UBND TP cũng thành lập Tổ giúp việc thực hiện dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp.

Tổ giúp việc có 16 thành viên, do ông Đặng Phú Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Tổ trưởng.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa