title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn TP
Thứ năm, 22/09/2022, 10:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn TPHCM.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo có 17 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan làm Trưởng ban; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo có 12 thành viên, do Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Trần Phước Tường làm Tổ trưởng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND TP trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn TPHCM; chỉ đạo tổ chức, triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược; hướng dẫn các Sở, ban, ngành TP, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức thực hiện các hoạt động đã được phân công trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược; kiểm tra, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện, hằng năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) kết quả thực hiện; các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 cấp Trung ương.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa