title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thành lập Tổ Công tác xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54
Thứ năm, 19/01/2023, 10:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định về việc thành lập Tổ Công tác xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thết Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Tổ Công tác có 16 thành viên, do ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP, làm Tổ trưởng.

Tổ Công tác có trách nhiệm phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành Trung ương, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, tài liệu về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (thay thế Nghị quyết số 54 của Quốc hội) báo cáo Thủ tướng Chính phủ…

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa