title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thực hiện Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 – 2030
Thứ tư, 16/06/2021, 15:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 – 2030 nhằm xác định các nhiệm vụ và công việc cụ thể mà các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan cần tập trung, chủ động triển khai thực hiện theo lĩnh vực, địa bàn quản lý, đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án.

Kế hoạch đảm bảo phù hợp các quy định pháp luật, tính khả thi với tình hình thực tế; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị liên quan với nhiệm vụ; đảm bảo tính đồng bộ, chất lượng, hiệu quả và thời hạn thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; đảm bảo công tác triển khai Đề án có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

MCNT

Tin mới hơn
Tin đã đưa