title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tổ chức phong trào thi đua “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19”
Thứ tư, 14/07/2021, 11:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch tổ chức  phòng trào thi đua “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19” thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TPHCM nhằm vận động toàn thể nhân dân, toàn hệ thống chính trị TP cùng đồng lòng, chung sức, nỗ lực tham gia cùng chính quyền TP, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9/7/2021.

Kế hoạch cũng nhằm tạo phòng trào thi đua mạnh mẽ, thực chất trong toàn TP để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao.

Xem kế hoạch tại đây

HTND

Tin mới hơn
Tin đã đưa