title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan tại TPHCM năm 2022
Thứ hai, 16/05/2022, 15:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan tại TPHCM.

Kế hoạch nhằm thực hiện 100% các cơ quan hoàn tất việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan được công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 100% các cơ quan thực hiện đúng yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 và khuyến khích thực hiện công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các quy trình quản lý nội bộ của các cơ quan.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

MCNT

Tin mới hơn
Tin đã đưa