title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025
Thứ sáu, 11/11/2022, 16:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Sáng 11/11, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025, đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, nhiệm vụ triển khai hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chánh Văn phòng UBND TPHCM Đặng Quốc Toàn và đại diện các đơn vị tham dự tại điểm cầu TPHCM

Hội nghị được kết nối với các điểm cầu 22 Bộ ngành và 63 tỉnh, thành. Tham dự tại điểm cầu UBND TPHCM có Chánh Văn phòng UBND TP Đặng Quốc Toàn, đại diện lãnh đạo và công chức các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cơ quan hành chính nhà nước để tiếp tục cắt giảm những rào cản trong hoạt động hành chính, trong quan hệ với người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Cùng với xu thế chuyển đổi số, chúng ta chọn đưa TTHC lên môi trường điện tử thông qua thúc đẩy triển khai đề án số hóa của Chính phủ để đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC giai đoạn 2021-2025. Bộ phận một cửa tại các Bộ ngành Trung ương và địa phương phải trở thành một trung tâm chuyển đổi số để hỗ trợ người dân trong thực hiện TTHC trên môi trường mạng cũng như việc số hóa giấy tờ, hồ sơ của người dân trên hệ thống thông tin.

Ông Ngô Hải Phan đánh giá, Nghị quyết 131 của Chính phủ là một bước tiến quan trọng trong công tác cải cách TTHC cũng như hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ông đề nghị các Bộ ngành, địa phương triển khai hiệu quả các nội dung của Nghị quyết 131 để cải cách TTHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe đại diện Cục Kiểm soát TTHC trình bày về các nội dung: Hướng dẫn triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; tình hình, kết quả triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; nhiệm vụ triển khai hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa