title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Triển khai thực hiện Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
Thứ hai, 07/11/2022, 16:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn TPHCM.

Mục tiêu tổng quá của Kế hoạch là nhằm tạo sự chuyển biến về thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn TP, làm thay đổi tập quán sử dụng tiền mặt trong xã hội, giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt.

Đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả hoạt động của các hệ thống thanh toán, các dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; bảo vệ người tiêu dùng trong việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Thúc đẩy việc sử dụng thanh toán điện tử, giảm sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán giữa các chủ thể của nền kinh tế (tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và chính quyền).

Nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, minh bạch hóa các hoạt động thanh toán trong nền kinh tế và thu nhập cá nhân trong xã hội, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm trên địa bàn TP.

Góp phần xây dựng chính quyền số, tạo cơ sở cho việc áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến cấp độ 4; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các đơn vị sự nghiệp công lập để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể đến cuối năm 2025: Tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng đạt trên 90%. Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ thanh toán của người dân, tăng số lượng điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt lên 250.000 điểm. Số giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt qua thiết bị di động mỗi năm tăng trên 50%.

Minh Thư

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa