title Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 163-KH/TU của Thành ủy
Thứ bảy, 18/03/2023, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 163-KH/TU ngày 3/10/2022 của Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Kế hoạch nhằm mục đích tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW, Kế hoạch 163-KH/TU nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia TP.

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Luật gia các cấp trên địa bàn TP trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động, tích cực đóng góp vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát huy vai trò của các cấp Hội Luật gia trong công tác xây dựng, góp ý kiến về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, tham gia hòa giải cơ sở; tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo quy định của pháp luật.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa