title Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai, tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 trên địa bàn TPHCM
Thứ hai, 07/06/2021, 16:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 trên địa bàn TPHCM” nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực chăm lo cho trẻ em trên địa bàn TP.

Kế hoạch cũng nhằm tăng cường truyền thông, thực hiện biện pháp phòng ngừa, ứng phó để bảo vệ trẻ em kịp thời trong bối cảnh đại dịch Covid-19 luôn có nguy cơ bùng phát. Căn cứ điều kiện, tình hình của địa phương để tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em phù hợp và đạt hiệu quả truyền thông, vận động xã hội theo quy định của Luật Trẻ em; đồng thời quan tâm, tạo điều kiện để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.

HTND

Tin mới hơn
Tin đã đưa