title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận điều chỉnh quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C trước đây sử dụng nguồn vốn ngân sách
Thứ năm, 24/11/2022, 16:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận điều chỉnh quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C trước đây sử dụng nguồn vốn ngân sách quận hoặc vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TPHCM cho ngân sách quận.

Thời gian ủy quyền kể từ ngày quyết định nói trên có hiệu lực thi hành cho đến hết ngày 31/12/2025.

Minh Thư

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa