title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Văn phòng UBND TP ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình CCHC và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC giai đoạn 2020 - 2025
Thứ năm, 01/07/2021, 14:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Văn phòng UBND TP đã ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC của Văn phòng UBND TP giai đoạn 2020 - 2025.

Kế hoạch nhằm tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được quy định tại Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 7/4/2021 của UBND TP; triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Trên cơ sở kết quả Chỉ số CCHC theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được UBND TP công bố hằng năm, xây dựng kế hoạch để khắc phục các điểm còn hạn chế góp phần đưa công tác CCHC của Văn phòng vào nhóm 5 đơn vị dẫn đầu TP.

Kế hoạch cũng nhằm xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và Chánh Văn phòng trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC và đề ra các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC của Văn phòng; định lượng được hiệu quả của công tác CCHC của Văn phòng phục vụ người dân, tổ chức trên địa bàn TP. Chủ đề thực hiện công tác CCHC hằng năm của Văn phòng gắn với chủ đề công tác năm của TP và phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP trong giai đoạn 2020 - 2025.

NDH

Tin mới hơn
Tin đã đưa