title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Văn phòng UBND TP tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày đối với 10 thủ tục hành chính
Thứ ba, 17/05/2022, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Thực hiện Kế hoạch số 1224/KH-UBND của UBND TPHCM về tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngay trong ngày”, Văn phòng UBND TP chọn 10 TTHC để đăng ký thực hiện Tháng hành động.

Danh mục các TTHC Văn phòng UBND TP đăng ký xử lý trong Tháng hành động:

STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn xử lý tại VP
1 Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 4,5 ngày làm việc
2

Thủ tục đặt văn phòng đại diện Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh

4 ngày làm việc
3 Quy trình thành lập hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố; quận, huyện; phường, xã, thị trấn 5 ngày làm việc
4 Quy trình đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố; quận, huyện; phường, xã, thị trấn 4¼ ngày làm việc
5 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân 4 ngày làm việc
6 Thủ tục điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do UBND TP đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin 3 ngày làm việc
7 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần 5 ngày làm việc
8 Thủ tục miễn nhiệm giám đinh viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần 3 ngày làm việc
9 Thủ tục chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TPHCM 3 ngày làm việc
10 Thủ tục đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TPHCM 2 ngày làm việc

 

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa