title Thông tin chỉ đạo điều hành

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29 làm thay đổi ý thức sinh hoạt nâng cao chất lượng cuộc sống
Thứ hai, 23/01/2023, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có báo cáo đánh giá, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân giai đoạn 2012-2022.

Chỉ thị số 29 đã được triển khai thực hiện kịp thời, thường xuyên trên địa bàn TP và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của người dân đối với các hoạt động liên quan đến vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe, tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, làm thay đổi ý thức sinh hoạt nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đến nay, 100% người dân có nước sạch để sử dụng trong sinh hoạt (nước thủy cục); 100% hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường góp phần nâng cao sức khỏe người dân và phòng, chống dịch trên địa bàn quận, huyện.

Thời gian tới, TP tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 29 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, TP. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào vệ sinh yêu nước gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước.

TP cũng đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các nội dung và hình thức tuyên truyền; tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử. Lồng ghép các nội dung hoạt động của Phong trào vào các nội dung triển khai như: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Phong trào Thi đua yêu nước, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, làm cho thế giới sạch hơn…

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa