title Khác

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
CỦA SỞ-NGÀNH, QUẬN-HUYỆN, PHƯỜNG-XÃ-THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM NĂM 2017
Thứ tư, 11/01/2017, 03:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

STT

Đơn vị

Người Phát ngôn

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

UBND quận 1

Ông Trần Thế Thuận

CT.UBND quận

0913.913.036

ttthuan.ql@tphcm.gov.vn

UBND phường Bến Nghé

Ông Nguyễn Thành Phát

CT.UBND phường

0903.646.560

ntphat.ql@tphcm.gov.vn

UBND phường Bến Thành

Ông Võ Nguyên Khanh

CT.UBND phường

0903.873.537

vnkhanh.ql@tphcm.gov.vn

UBND phường Đa Kao

Bà Ngô Hải Yến

CT.UBND phường

0903.117.839

nhyen.ql@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Định

Ông Lê Tiến Sĩ

CT.UBND phường

0903.711.414

ltsi.ql@tphcm.gov.vn

UBND phường Nguyễn Thái Bình

Bà Lưu Lê Bích Phượng

CT.UBND phường

0903.669.776

llbphuong.ql@tphcm.gov.vn

UBND phường Phạm Ngũ Lão

Ông Lê Tấn Đạt

CT.UBND phường

0908.220.004

ltdat.ql@tphcm.gov.vn

UBND phường Nguyễn Cư Trinh

Ông Lê Hồng Quang

CT.UBND phường

0909.296.979

lhquang.ql@tphcm.gov.vn

UBND phường Cô Giang

Ông Lê Minh Phát

CT.UBND phường

0918.650.788

lmphat.ql@tphcm.gov.vn

UBND phường Cầu Ông Lãnh

Ông Lê Minh Tiến

CT.UBND phường

0908.348.998

lmtien.ql@tphcm.gov.vn

UBND phường Cầu Kho

Bà Châu Phụng Chi

CT.UBND phường

0913.121.995

cpchi.ql@tphcm.gov.vn

2

UBND quận 2

Ông Nguyễn Phước Hưng

CT.UBND quận

0907.938.668

nphung.q2@tphcm.gov.vn

UBND phường An Phú

Bà Phạm Thanh Phương

CT.UBND phường

0938.336.577

thanhphuongqldtq2@yahoo.com.vn

UBND phường Thủ Thiêm

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu

CT.UBND phường

0983.003.786

ntngiau.q2@tphcm.gov.vn

UBND phường An Khánh

Bà Nguyễn Xuân Quỳnh

CT.UBND phường

0918.010.000

nxquynh.q2@tphcm.gov.vn

UBND phường An Lợi Đông

Ông Nguyễn Như Thành

CT.UBND phường

0918.996.631

nnthanh.q2@tphcm.gov.vn

UBND phường Thạnh Mỹ Lợi

Bà Nguyễn Kiều Ánh Nguyệt

CT.UBND phường

0909.160.384

nkanguyet.q2@tphcm.gov.vn

UBND phường Bình Trưng Đông

Ông Hồ Trọng Hiếu

CT.UBND phường

0938.071.177

dangkhoa2014@yahoo.com

UBND phường Thảo Điền

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

CT.UBND phường

0982.979.914

tuannguyen04091978@gmail.com

UBND phường Bình An

Ông Hồ Hải Phong

CT.UBND phường

0913.857.997

hhphong.q2@tphcm.gov.vn

UBND phường Bình Trưng Tây

Bà Võ Thị Thanh Phương

PCT.UBND phường

0912.518.227

binhtrungtay.q2@tphcm.gov.vn

UBND phường Bình Khánh

Ông Đỗ Duy Thụy

CT.UBND phường

0908.255.191

ddthuy.q2@tphcm.gov.vn

UBND phường Cát Lái

Ông Nguyễn Đức Hiền

CT.UBND phường

0903.631.030

duchienut@gmail.com

3

UBND quận 3

Ông Võ Khắc Thái

CT.UBND quận

0903.333.589

vkthai.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 1

Ông Trần Vinh Quang

CT.UBND phường

0908.442.250

tvquang.p1.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 2

Ông Mai Tấn Đạt

CT.UBND phường

0913.140.891

mtdat.p2.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 3

Ông Phạm Đăng Nam

CT.UBND phường

0937.961.978

pdnam.p3.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 4

Ông Lê Minh Tuấn Anh

CT.UBND phường

0934.994.777

lmtanh.p4.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 5

Bà Trần Khánh Linh

CT.UBND phường

0903.345.840

tklinh.p5.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 6

Ông Lê Minh Đạt

CT.UBND phường

0908.844.108

lmdat.p6.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 7

Ông Trần Hải Nguyên

CT.UBND phường

0903.870.085

thnguyen.p7.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 8

Ông Bùi Minh Tuấn

CT.UBND phường

0903.264.964

bmtuan.p8.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 9

Ông Dương Minh Hải

CT.UBND phường

0908.136.595

dmhai.p9.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 10

Lê Huỳnh Thanh Danh

CT.UBND phường

0909.001.325

lhtdanh.p10.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 11

Ông Trần Hoài Nam

CT.UBND phường

0902.340.768

thnam.p11.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 12

Trần Thanh Túc

CT.UBND phường

0963.121.877

tttruc.p12.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 13

Nguyễn Thanh Thiện

CT.UBND phường

0939.271.710

ntthien.p13.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 14

Bà Đoàn Thị Cẩm Tú

CT.UBND phường

0913.124.918

dtctu.p14.q3@tphcm.gov.vn

4

UBND quận 4

Ông Trần Hoàng Quân

CT.UBND quận

0903.817.135

thquan.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 1

Ông Đỗ Chí Chinh

CT.UBND phường

0908.419.628

dcchinh.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 2

Bà Lê Thị Nghĩa

CT.UBND phường

0932.137.638

ltnghia.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 3

Ông Nguyễn Hùng Dân

CT.UBND phường

0903.721.665

nhdan.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 4

Bà Nguyễn Thùy Trinh

CT.UBND phường

0909.215.136

nttrinh.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 5

Ông Nguyễn Đức Tiến

CT.UBND phường

0913.703.241

ndtien.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 6

Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh

CT.UBND phường

0982.456.315

nthoanh.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 8

Ông Nguyễn Huy Phong

CT.UBND phường

0989.040.304

nhphong.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 9

Ông Lý Tấn Hảo

CT.UBND phường

0907.113.357

lthao.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 10

Bà Hoàng Thị Bích Loan

CT.UBND phường

0989.707.706

htbloan.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 12

Ông Nguyễn Văn Tân

CT.UBND phường

0908.839.966

nvtan.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 13

Bà Kha Thị Kim Hương

CT.UBND phường

0918.615.696

ktkhuong.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 14

Ông Nguyễn Ngọc Bích

CT.UBND phường

0908.787.085

nnbich.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 15

Bà Nguyễn Thùy Bích Thủy

CT.UBND phường

028.39.404014

ntbthuy.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 16

Bà Nguyễn Thúy Hằng

CT.UBND phường

0903.644.347

nthang.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 18

Bà Trần Thị Thu Cúc

CT.UBND phường

0909.855.561

tttcuc.p18.q4@tphcm.gov.vn

5

UBND quận 5

Ông Phạm Quốc Huy

CT.UBND quận

0913.810.188

pqhuy.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 1

Bà Nguyễn Thị Bạch Yến

CT.UBND phường

0903.150.647

p1.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 2

Huỳnh Đắc Nhã

CT.UBND phường

0938.867.868

p2.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 3

Ông Phan Ngọc Phát

CT.UBND phường

0909.846.555

p3.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 4

Bà Diệc Tuyết Mai

CT.UBND phường

0983.199.157

p4.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 5

Bà Lê Thị Ngọc Dung

CT.UBND phường

0908.218.358

p5.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 6

Ông Trương Quan Tiến

CT.UBND phường

0902.455.431

p6.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 7

Ông Châu Minh Vũ

CT.UBND phường

0908.799.366

p7.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 8

Ông Châu Văn Thêm

CT.UBND phường

0902.521.969

p8.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 9

Ông Nguyễn Gia Long

CT.UBND phường

0937.888.369

p9.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 10

Bà Nguyễn Thị Thu Vĩnh

CT.UBND phường

0937.303.639

p10.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 11

Nguyễn Hồng Minh

CT.UBND phường

0909.673.868

p11.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 12

Trần Phương Nam

CT.UBND phường

0908.041.277

p12.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 13

Ông Hà Tiến Phát

CT.UBND phường

0909.934.936

p13.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 14

Bà Khương Lê Thùy Anh

CT.UBND phường

0907.638.739

p14.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 15

Ôn Chu Xuân Khoa

CT.UBND phường

0983.243.245

p15.q5@tphcm.gov.vn

6

UBND quận 6

Ông Ngô Thành Luông

CT.UBND quận

0907.141.733

ntluong.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 1

Ông Nguyễn Thanh Hiệp

CT.UBND phường

0918.257.998

nthiep.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 2

Ông Tăng Văn Thanh Dũng

CT.UBND phường

0919.036.168

tvtdung.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 3

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

CT.UBND phường

0937.566.457

ntthuong.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 4

Bà Trần Thúy Hằng

CT.UBND phường

0901.877.728

tthang.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 5

Ông Nguyễn Hữu Lộc

CT.UBND phường

0938.869.674

nhloc.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 6

Ông Nguyễn Huy Thắng

CT.UBND phường

0908.135.977

nhthang.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 7

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hân

CT.UBND phường

0903.170.626

htnhan.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 8

Ông Lại Tấn Nghiệp

CT.UBND phường

0903.880.076

ltnghiep.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 9

Bà Phan Thị Bích Hường

CT.UBND phường

0982.158.999

ptbhuong.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 10

Ông Phan Thành Vinh

CT.UBND phường

0983.763.724

ptvinh.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 11

Ông Võ Ngọc Ẩn

CT.UBND phường

0908.220.723

vnan.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 12

Ông Võ Anh Trí

CT.UBND phường

0902.706.975

vatri.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 13

Ông Trần Trung Tín

CT.UBND phường

0908.241.076

tttin.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 14

Bà Nguyễn Huỳnh Như Oanh

CT.UBND phường

0908.727.208

nhnoanh.q6@tphcm.gov.vn

7

UBND quận 7

Ông Lê Hòa Bình

CT.UBND quận

0918.424.281

lhbinh.q7@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Quy

Ông Dương Văn Hào

CT.UBND phường

0983.899.096

haoduong020816@gmail.com

UBND phường Phú Mỹ

Ông Nguyễn Văn Tùng

CT.UBND phường

0903.936.383

phumy.q7@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Thuận Đông

Ông Cao Quốc Bình

CT.UBND phường

0907.291.329

caoqucbnh@yahoo.com

UBND phường Tân Thuận Tây

Ông Bùi Phước Hải

CT.UBND phường

0937.006.888

phuochailuan@yahoo.com.vn

UBND phường Tân Phong

Ông Võ Anh Huy

CT.UBND phường

0903.384.388

tanphong.q7@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Phú

Bà Dương Thị Cẩm Hồng

CT.UBND phường

0918.915.502

hongvpq7@gmail.com

UBND phường Bình Thuận

Ông Nguyễn Đức Trí

CT.UBND phường

0982.552.090

binhthuan.q7@tphcm.gov.vn

UBND phường Phú Thuận

Ông Phạm Hòa Tuấn

CT.UBND phường

0983.809.950

phuthuan.q7@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Kiểng

Ông Nguyễn Đoàn Đang Quang

CT.UBND phường

0909.854.354

quang.envi1984@gmail.com

UBND phường Tân Hưng

Ông Lê Hồng Quân

CT.UBND phường

0932.949.938

hongquantanhung@gmail.com

8

UBND quận 8

Ông Trần Quang Thảo

CT.UBND quận

0908.498.018

tqthao.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 1

Bà Vũ Yến Oanh

CT.UBND phường

0903.882.068

vyoanh.p1.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 2

Ông Hồ Thanh Bình

CT.UBND phường

0908.314.875

htbinh.p2.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 3

Bà Nguyễn Thị Tính

CT.UBND phường

0903.141.505

nttinh.p3.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 4

Ông Cao Văn Đổi

CT.UBND phường

0913.141.684

cvdoi.p4.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 5

Ông Phạm Chí Hiển

CT.UBND phường

0913.796.868

pchien.p5.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 6

Ông Nguyễn Xuân Tuấn

CT.UBND phường

0908.884.625

nxtuan.p6.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 7

Ông Nguyễn Văn Minh

CT.UBND phường

0908.016.607

nvminh.p7.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 8

Bà Nguyễn Thị Thiên Nga

CT.UBND phường

0903.710.606

nttnga.p8.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 9

Ông Nguyễn Trung Thành

CT.UBND phường

0908.559.450

ntthanh.p9.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 10

Ông Trần Thanh Thắng

CT.UBND phường

0982.999.980

ttthang.p10.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 11

Ông Nguyễn Hoàng Minh

CT.UBND phường

01644.155.055

nhminh.p11.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 12

Bà Lý Thanh Hòa

CT.UBND phường

0903.164.572

lthoa.p12.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 13

Ông Phạm Phi Thường

CT.UBND phường

0903.875.057

ppthuong.p13.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 14

Ông Tế Ngọc Đức

CT.UBND phường

0903.727.193

tnduc.p14.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 15

Ông Phạm Quang Tú

CT.UBND phường

0903.020.069

pqtu.p15.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 16

Ông Nguyễn Thành Nam

CT.UBND phường

0903.610.003

ntnam.p16.q8@tphcm.gov.vn

9

UBND quận 9

Ông Trần Văn Bảy

CT.UBND quận

028.8973056

tvbay.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Hiệp Phú

Ông Nguyễn Chí Thanh

CT.UBND phường

0903.683.649

ncthanh.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Long Thạnh Mỹ

Bà Lê Thị Kim Liên

CT.UBND phường

0919.908.807

ltklien.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Long Bình

Ông Nguyễn Gia Hưng

CT.UBND phường

0908.352.401

nghung.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Long Phước

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh

CT.UBND phường

0907.193.986

ntnthanh.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Long Trường

Ông Hồ Thanh Phong

CT.UBND phường

0918.111.979

htphong.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Phước Bình

Ông Trần Văn Chí

CT.UBND phường

0903.937.225

tvchi.pb.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Phước Long A

Bà Phan Thị Thu Loan

CT.UBND phường

0983.708.151

pttloan.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Phước Long B

Cao Đoàn Ngọc Thủy

CT.UBND phường

 0936.097.099

cdnthuy.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Phú Hữu

Ông Trần Phước Hùng

CT.UBND phường

0913.673.696

tphung.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Tăng Nhơn Phú A

Ông Nguyễn Xuân Dũng

CT.UBND phường

0908.892.494

nxdung.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Tăng Nhơn Phú B

Ông Cao Văn Hoàng

CT.UBND phường

0913.774.257

cvhoang.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Phú

Bà Vũ Thị Thu Hà

CT.UBND phường

0977.419.720

vttha.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Trường Thạnh

Ông Nguyễn Văn Phùng

CT.UBND phường

0908.903.939

nvphung.q9@tphcm.gov.vn

10

UBND quận 10

Trần Xuân Điền

CT.UBND quận

0919.097.788

txdien.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 1

Bà Nguyễn Thị Hồng Đức

CT.UBND phường

0983.141.788

nthduc.p1.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 2

Ông Nguyễn Trọng Thiện

CT.UBND phường

0918.837.848

ntthien.p2.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 3

Bà Lê Thị Hương Trà

CT.UBND phường

0903.166.548

lthtra.p3.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 4

Ông Lê Trọng Hiếu

CT.UBND phường

0918.466.732

lthieu.p4.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 5

Bà Hà Thị Kim

CT.UBND phường

0907.475.757

htkim.p5.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 6

Ông Đặng Đình Khôi

CT.UBND phường

0913.701.940

ddkhoi.p6.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 7

Ông Nguyễn Anh Tuấn

CT.UBND phường

0903.616.733

natuan.p7.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 8

Bà Đào Kim Vân

CT.UBND phường

0913.775.401

dkvan.p8.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 9

Ông Phạm Văn Phú

CT.UBND phường

0906.844.168

pvphu.p9.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 10

Nguyễn Anh Điệp

CT.UBND phường

0903.369.240

nadiep.p10.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 11

Trần Nguyên Khánh

CT.UBND phường

0903.713.459

tnkhanh.p11.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 12

Đặng Hoàng Phương

CT.UBND phường

0913.683.367

dhphuong.p12.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 13

Ông Cao Văn Ngọ

CT.UBND phường

0903.155.128

cvngo.p13.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 14

Ông Lương Văn Ngữ

CT.UBND phường

0908.272.919

lvngu.p14.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 15

Ông Trương Hoài Phong

CT.UBND phường

0936.872.086

thphong.p15.q10@tphcm.gov.vn

11

UBND quận 11

Bà Trần Thị Bích Liên

CT.UBND quận

0903.837.109

ttblien.q11@tphcm.gov.vn

UBND phường 1

Bà Tăng Thị Hằng

CT.UBND phường

0909.526.101

tthang.q11@tphcm.gov.vn

UBND phường 2

Ông Huỳnh Tấn Công

CT.UBND phường

0984.122.321

htcong.q11@tphcm.gov.vn

UBND phường 3

Bà Nguyễn Thị Mai Khanh

CT.UBND phường

0983.212.115

p3.q11@tphcm.gov.vn

UBND phường 4

Trần Cẩm Hiệp

CT.UBND phường

0989.177.994

trancamhiep@gmail.com

UBND phường 5

Bà Võ Thị Thanh Trúc

CT.UBND phường

0933.797.148

tructho301@gmail.com

UBND phường 6

Bà Trần Thị Bích Trâm

CT.UBND phường

0909.665.909

bichtrambibin@gmail.com

UBND phường 7

Ông Đoàn Huỳnh Xuân Thưởng

CT.UBND phường

0902.543.337

donghaxuanthu@gmail.com

UBND phường 8

Ông Châu Kiến Quang

CT.UBND phường

0908.102.819

p8.q11@tphcm.gov.vn

UBND phường 9

Bà Ngô Thị Ngọc Trâm

CT.UBND phường

0906.835.390

ngoctram136@yahoo.com

UBND phường 10

Ông Ngô Xuân Hoàng

CT.UBND phường

0918.448.388

hoangarchi@yahoo.com

UBND phường 11

Bà Nguyễn Thị Xuân Lộc

CT.UBND phường

0918.956.767

nguyenthixuanloc1965@ gmail.com

UBND phường 12

Bà Nguyễn Thị Hồng Anh

CT.UBND phường

0909.519.836

nthanh.q11@tphcm.gov.vn

UBND phường 13

Ông Nguyễn Văn Trí

CT.UBND phường

0903.885.463

nguyentri1982@gmail.com

UBND phường 14

Bà Nguyễn Thị Như Thảo

CT.UBND phường

0909.656.564

p14.q11@tphcm.gov.vn

UBND phường 15

Ông Nguyễn Hữu Kỳ

CT.UBND phường

0918.739.333

nguyenhuukyq11@gmail.com

UBND phường 16

Ông Lâm Tấn Hùng

CT.UBND phường

0938.729.779

lthung06091980@gmail.com

12

UBND quận 12

Ông Lê Trương Hải Hiếu

CT.UBND quận

0908.368.888

lthhieu.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường Hiệp Thành

Ông Trần Hồ Duy

CT.UBND phường

0968.081.199

thduy.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường Thới An

Ông Hồ Minh Hoàng

CT.UBND phường

0918.333.362

hmhoang.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Thới Hiệp

Ông Hoàng Bá Trường

CT.UBND phường

0989.027.178

hbtruong.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Chánh Hiệp

Ông Dương Văn Phúc

CT.UBND phường

0918.132.384

dvphuc.tch.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường Đông Hưng Thuận

Ông Phan Phương Bình

CT.UBND phường

0908.420.091

ppbinh.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Hưng Thuận

Bà Nguyễn Thị Ngoãn

CT.UBND phường

0986.421.347

ntngoan.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Thới Nhất

Ông Nguyễn Đức Hiệp

CT.UBND phường

0908.321.310

ndhiep.ttn.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường Trung Mỹ Tây

Ông Mai Văn Thọ

CT.UBND phường

0935.125.402

mvtho.tmt.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường Thạnh Lộc

Ông Trương Thanh Tú

CT.UBND phường

0908.284.565

tttu.tl.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường Thạnh Xuân

Ông Vũ Anh Đức

CT.UBND phường

0903640789

vaduc.q12.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường An Phú Đông

Ông Cung Quảng Hà

CT.UBND phường

0978.977.557

cqha.apd.q12@tphcm.gov.vn

13

UBND quận Bình Tân

Ông Lê Văn Thinh

CT.UBND quận

0903.871.171

lvthinh.binhtan@tphcm.gov.vn

UBND phường An Lạc

Ông Phạm Văn Tuấn

CT.UBND phường

0903.603.456

pvtuan.al.bt@tphcm.gov.vn

UBND phường An Lạc A

Bà Lê Thị Ngọc Dung

CT.UBND phường

0902.659.239

ltndung.ala.bt@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Tạo

Ông Nguyễn Văn Lăm

CT.UBND phường

0918.398.095

nvlam.tt.bt@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Tạo A

Ông Nguyễn Trung Toại

CT.UBND phường

919.988982

nttoai.tta.bt@tphcm.gov.vn

UBND phường Bình Trị Đông

Bà Phạm Hạnh Thủy

CT.UBND phường

0969.297.665

phthuy.btd.bt@tphcm.gov.vn

UBND phường Bình Trị Đông A

Ông Lê Minh Nhựt

CT.UBND phường

0983.132.123

lmnhut.btda.bt@tphcm.gov.vn

UBND phường Bình Trị Đông B

Bà Trương Thị Minh Tín

CT.UBND phường

0902.691.707

ttmtin.btdb.bt@tphcm.gov.vn

UBND phường Bình Hưng Hòa

Bà Phạm Thị Ngọc Diệu

CT.UBND phường

0938.485.505

ptndieu.bhh.bt@tphcm.gov.vn

UBND phường Bình Hưng Hòa A

Bà Lê Thị Kim Loan

CT.UBND phường

0918.112.206

ltkloan.bhha.bt@tphcm.gov.vn

UBND phường Bình Hưng Hòa B

Ông Nguyễn Thanh Duy Tân

CT.UBND phường

0937.066.021

ntdtan.bhhb.bt@tphcm.gov.vn

14

UBND quận Bình Thạnh

Ông Hoàng Song Hà

CT.UBND quận

0903.698.888

hsha.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 1

Ông Nguyễn Đình Chiến

CT.UBND phường

0903.887.961

ndchien.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 2

Bà Nguyễn Thị Châu Thi

CT.UBND phường

0903.887.969

ntcthi.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 3

Ông Đặng Hoàng Tuấn

CT.UBND phường

0989.064.856

dhtuan.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 5

Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm

CT.UBND phường

0903.373.467

ntttram.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 6

Ông Phạm Văn Tồn

CT.UBND phường

0968.222.466

pvton.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 7

Ông Trần Quang Huy

CT.UBND phường

0983.020.106

tqhuy.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 11

Bà Nguyễn Thu Hiền

CT.UBND phường

0983.168.237

nthien.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 12

Bà Nguyễn Thị Phượng

CT.UBND phường

0983.890.891

ntphuong.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 13

Ông  Dương Tấn Khanh

CT.UBND phường

0989.009.300

dtkhanh.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 14

Bà Nguyễn Thị Thủy

CT.UBND phường

0983.240.877

ntthuy.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 15

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh

CT.UBND phường

0913.199.929

ntmlinh.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 17

Bà Nguyễn Thị Dạ Thảo

CT.UBND phường

0903.623.238

ntdthao.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 19

Bà Bùi Thị Hồng Quế

CT.UBND phường

0913.644.929

bthque.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 21

Ông Đặng Tấn Hải

CT.UBND phường

0903.959.851

dthai.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 22

Ông Đỗ Văn Đức

CT.UBND phường

0989.303.093

dvduc.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 24

Ông Nguyễn Quốc Trung

CT.UBND phường

0968.220.000

nqtrung.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 25

Đặng Minh Nguyên

CT.UBND phường

0903.658.226

dmnguyen.binhthanh@tphcm.gov.vn

 UBND Phường 26

Ông Phan Quang Khánh

CT.UBND phường

0902.449.663

pqkhanh.binhthanh@tphcm.gov.vn

 UBND Phường 27

Bà Bùi Thị Thu Hà

CT.UBND phường

0908.575.007

bttha.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 28

Ông Vũ Minh Giang

CT.UBND phường

0903.929.944

vmgiang.binhthanh@tphcm.gov.vn

15

UBND quận Gò Vấp

Ông Lê Hoàng Hà

CT.UBND quận

0933.986.988

lhha.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 1

Bà Thân Thị Hồng Yến

CT.UBND phường

0902.936.961

p1.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 3

Ông Võ Minh Trí

CT.UBND phường

0913.669.238

p3.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 4

Ông Ngô Xuân Bình

CT.UBND phường

0903.184.376

p4.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 5

Ông Nguyễn Hữu Nam

CT.UBND phường

0903.888.306

p5.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 6

Ông Phan Đình An

CT.UBND phường

0937.023.203

p6.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 7

Ông Nguyễn Thành Phương

CT.UBND phường

0903.648.369

p7.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 8

Ông Tô Đình Triệu

CT.UBND phường

0903.855.033

p8.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 9

Bà Trần Thị Đảm

CT.UBND phường

0985.718.064

p9.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 10

Ông Nguyễn Khả Chính

CT.UBND phường

0933.031.177

p10.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 11

Ông Nguyễn Lê Trung

CT.UBND phường

0902.004.466

p11.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 12

Nguyễn Hồng Văn

CT.UBND phường

0902.787.778

p12.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 13

Trương Hồng Phong

CT.UBND phường

0907.473.173

p13.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 14

Bà Bùi Thị Như Hoa

CT.UBND phường

0974.477.259

p14.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 15

Ông Hoách Văn Duyên

CT.UBND phường

0903.163.379

p15.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 16

Ông Ngô Văn Minh

CT.UBND phường

0903.305.185

p16.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 17

Huỳnh Thanh Nhàn

CT.UBND phường

0987.919.110

p17.govap@tphcm.gov.vn

16

UBND quận Phú Nhuận

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

CT.UBND quận

0908.409.693

ntanguyet.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND phường 1

Phan Ngọc Bảo

CT.UBND phường

0926.504.450

p1.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND phường 2

Ông Tạ Duy Thiện

CT.UBND phường

0938.352.020

p2.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND phường 3

Phan Ngọc Minh

CT.UBND phường

0903.711.883

p3.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND phường 4

Bà Trần Đỗ Quyên

CT.UBND phường

0932.476.725

p4.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND phường 5

Bà Trịnh Thị Thủy

CT.UBND phường

0903.644.523

p5.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND phường 7

Ông Đinh Gia Huỳnh

CT.UBND phường

0909.249.196

p7.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND phường 8

Vũ Ngọc Minh

CT.UBND phường

0902.399.880

p8.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND phường 9

Ông Nguyên Văn Phê

CT.UBND phường

0909.846.546

p9.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND phường 10

Ngô Giang Hoàng Hân

CT.UBND phường

0909.624.838

p10.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND phường 11

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương

CT.UBND phường

0908.007.719

p11.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND phường 12

Bà Nguyễn Thị Bích Duyên

CT.UBND phường

0903.011.283

p12.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND phường 13

Bà Nguyễn Ngọc Minh Trang

CT.UBND phường

0989.708.808

p13.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND phường 14

Ông Lê Doãn Thăng

CT.UBND phường

0903.379.225

p14.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND phường 15

Ông Nguyễn Vũ Minh Hoàng

CT.UBND phường

0903.868.802

p15.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND phường 17

Bà Trần Huỳnh Nga

CT.UBND phường

0926.504.450

p17.phunhuan@tphcm.gov.vn

17

UBND quận Tân Bình

Ông Châu Văn La

CT.UBND quận

0933.903.115

cvla.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 1

Bà Lương Thị Kim Loan

CT.UBND phường

0903.036.812

ltkloan.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 2

Ông Trần Nhựt Thái

CT.UBND phường

0903.394.604

tnthai.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 3

Ông Lưu Công Trường

CT.UBND phường

0918.113.263

lctruong.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 4

Ông Nguyễn Trung Sơn

CT.UBND phường

0903.835.200

ntson.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 5

Ông Trương Hữu Nghĩa

CT.UBND phường

0918.449.393

thnghia.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 6

Ông Trần Minh Vũ

CT.UBND phường

0908.542.513

tmvu.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 7

Đỗ Võ An Trường

CT.UBND phường

0902.782.784

dvatruong.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 8

Bà Võ Thị Phường

CT.UBND phường

0908.266.488

vtphuong.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 9

Ông Lê Văn Chính

CT.UBND phường

0918.008.878

lvchinh.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 10

Ông Đoàn Văn Đủ

CT.UBND phường

0908.487.776

dvdu.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 11

Ông Phạm Trường Hải

CT.UBND phường

0908.665.966

pthai.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 12

Ông Mai Văn Thuận

CT.UBND phường

0903.911.087

mvthuan.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 13

Ông Hoàng Văn Tài

CT.UBND phường

0902.681.816

hvtai.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 14

Ông Trần Văn Khánh

CT.UBND phường

0906.699.321

tvkhanh.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 15

Lâm Việt Thảo

CT.UBND phường

0903.881.864

lvthao.tanbinh@tphcm.gov.vn

18

UBND quận Tân Phú

Bà Hứa Thị Hồng Đang

CT.UBND quận

0909.73.99.73

hthdang.tanphu@tphcm.gov.vn

UBND phường Tây Thạnh

Bà Trương Phạm Lan Phương

CT.UBND phường

028.38.163.157

tplphuong.tt.tp@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Sơn Nhì

Bà Phạm Thị Thanh Hương

CT.UBND phường

0987.596.393

ptthuong.ptsn.tp@tphcm.gov.vn

UBND phường Sơn Kỳ

Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Dung

CT.UBND phường

0918.374.254

nhmdung.tanphu@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Qúy

Ông Trương Văn Quang

CT.UBND phường

0908.139.539

tanquy.tanphu@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Thành

Bà Trần Thị Hồng Cúc

CT.UBND phường

0908.568.682

tthcuc.ptt.tanphu@tphcm.gov.vn

UBND phường Phú Thọ Hòa

Ông Phan Thanh Hòa

CT.UBND phường

0909.107.938

pthoa.pth.tp@tphcm.gov.vn

UBND phường Phú Thạnh

Bà Trịnh Thị Mỹ Dung

CT.UBND phường

0908.885.975

ttmdung.tanphu@tphcm.gov.vn

UBND phường Phú Trung

Bà Thái Thị Thu Thủy

CT.UBND phường

0967.607.979

tttthuy.ppt.tanphu@tphcm.gov.vn

UBND phường Hòa Thạnh

Ông Lê Văn Đức

CT.UBND phường

0908.123.938

lvduc.tanphu@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Thới Hòa

Ông Phạm Đại Phương

CT.UBND phường

0903.377.175

pdphuong.tanphu@tphcm.gov.vn

UBND phường Hiệp Tân

Ông Phan Minh Thắng

CT.UBND phường

0918.666.679

pmthang.ht.tp@tphcm.gov.vn

19

UBND quận Thủ Đức

Đặng Nguyễn Thanh Minh

CT.UBND quận

0903.934.343

dntminh.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Bình Chiểu

Bà Trương Hoàng Yến

CT.UBND phường

01668.076.787

truonghongyen.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Bình Thọ

Ông Vũ Văn Thận

CT.UBND phường

0913.141.010

vvthuan.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Hiệp Bình Chánh

Trần Minh Tú

CT.UBND phường

0987.666.622

tmtu.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Hiệp Bình Phước

Nguyễn Quang Chi

CT.UBND phường

0913.713.264

nqchi.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Linh Đông

Ông Nguyễn Tích Thiện

CT.UBND phường

0903.186.873

ntthien.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Linh Chiểu

Ông Đặng Trần Quang Tuấn

CT.UBND phường

0903.196.838

dtqtuan.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Linh Tây

Bà Lê Thị Kim Phương

CT.UBND phường

0973.122.621

ltkphuong.lt.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Linh Trung

Ông Trần Quốc Hưng

CT.UBND phường

0908.891.789

tqhung.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Linh Xuân

Ông Trần Duy Long

CT.UBND phường

0901.666.611

tdlong.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Tam Bình

Ông Lê Nguyễn Trọng Quốc

CT.UBND phường

0908.413.088

lntquoc.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Tam Phú

Ông Nguyễn Ngọc Phúc

CT.UBND phường

0903.057.837

nnphuc.tp.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Trường Thọ

Ông Hồ Văn Phước

CT.UBND phường

0908.857.161

hvphuoc.thuduc@tphcm.gov.vn

20

UBND huyện Bình Chánh

Ông Trần Phú Lữ

CT.UBND huyện

028.37602129

tplu.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND thị trấn Tân Túc

Nguyên Hòa Lan

CT.UBND thị trấn

0904.125.562

nhlan.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND xã An Phú Tây

Trương Ngọc Thanh Nhân

CT.UBND xã

0909.539.800

tntnhan.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND xã Bình Chánh

Bà Trần Thị Thái Nguyên

CT.UBND xã

0903.141.299

tttnguyen.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND xã Bình Hưng

Bà Nguyễn Thị Quang Sương

PCT.UBND xã

0918.637.966

ntqsuong.bh.bc@tphcm.gov.vn

UBND xã Bình Lợi

Trương Thái Ngọc

CT.UBND xã

0969.709.798

ttngoc.bl.bc@tphcm.gov.vn

UBND xã Đa Phước

Trương Thoại Linh

CT.UBND xã

0989.015.007

ttlinh.dp.bc@tphcm.gov.vn

UBND xã Hưng Long

Ông Ngô Văn Nhân

CT.UBND xã

0913.117.756

nvnhan.hl.bc@tphcm.gov.vn

UBND xã Lê Minh Xuân

Ông Hồ Phú Quyền

CT.UBND xã

0902.902.166

hpquyen.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND xã Phạm Văn Hai

Trần Huỳnh Anh

CT.UBND xã

0978.555.850

thanh.pvh.bc@tphcm.gov.vn

UBND xã Phong Phú

Ông Phùng Quốc Việt

PCT.UBND xã

0937.048.567

pqviet.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND xã Qui Đức

Bà Khưu Thị Diễm Phượng

CT.UBND xã

0908.856.762

ktdphuong.qd.bc@tphcm.gov.vn

UBND xã Tân Kiên

Bà Nguyễn Thị Hương Thảo

CT.UBND xã

0908.072.767

nththao.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND xã Tân Nhựt

Bà Huỳnh Thanh Thuý

CT.UBND xã

0986.239.379

htthuy.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND xã Tân Quý Tây

Bà Trần Thị Hải Yến

CT.UBND xã

0902.323.727

tthyen.tqt.bc@tphcm.gov.vn

UBND xã Vĩnh Lộc A

Ông Trần Quốc Quay

CT.UBND xã

0909.708.118

tqquay.vla.bc@tphcm.gov.vn

UBND xã Vĩnh Lộc B

Nguyễn Minh Hiền

CT.UBND xã

0908.019.977

nmhien.vlb.bc@tphcm.gov.vn

21

UBND huyện Cần Giờ

Ông Lê Minh Dũng

CT.UBND huyện

0918.344.017

lmdung.cangio@tphcm.gov.vn

UBND  thị trấn Cần Thạnh

Ông Nguyễn Tiến Hưng

CT.UBND thị trấn

0974.622.688

nthung.cangio@tphcm.gov.vn

UBND xã Bình Khánh

Ông Hồ Ngọc Thiện

CT.UBND xã

0938.384.969

hnthien.cangio@tphcm.gov.vn

UBND xã An Thới Đông

Ông Nguyễn Văn Nam

CT.UBND xã

0935.417.179

nvnam.cangio@tphcm.gov.vn

UBND xã Tam Thôn Hiệp

Bà Nguyễn Thị Đẹp

CT.UBND xã

0909.141.409

ntdep.cangio@tphcm.gov.vn

UBND xã Lý Nhơn

Ông Trần Văn Cành

CT.UBND xã

0903.995.879

tvcanh.cangio@tphcm.gov.vn

UBND xã Long Hòa

Ông Kha Văn Phước

CT.UBND xã

0913.144.979

kvphuoc@tphcm.gov.vn

UBND xã Thạnh An

Ông Huỳnh Anh Tuấn

CT.UBND xã

0903.178.718

hatuan.cangio@tphcm.gov.vn

22

UBND huyện Củ Chi

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú

CT.UBND huyện

0903.842.495

nhhphu.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND Thị trấn Củ Chi

Ông Đỗ Văn Nhủ

CT.UBND trị trấn

0908.148.743

cuchi.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xãTân Phú Trung

Ông Nguyễn Quốc Tuấn

CT.UBND xã

0913.677.847

tanphutrung.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xãTân Thông Hội

Ông Bùi Quốc Việt

CT.UBND xã

0908.351.577

tanthonghoi.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Tân An Hội

Ông Phạm Thanh Bình

CT.UBND xã

0901.404.999

tananhoi.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Phước Hiệp

Ông Trần Văn Cụi

CT.UBND xã

0989.070.895

phuochiep.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Phước Thạnh

Bà Phạm Thị Hiếu

CT.UBND xã

0909.763.789

phuocthanh.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Trung Lập Thượng

Ông Nguyễn Quốc Huy

CT.UBND xã

0918.509.960

trunglapthuong.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Trung Lập Hạ

Bà Nguyễn Thị Hưởng

CT.UBND xã

0909.591.674

trunglapha.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Hòa Phú

Ông Tô Văn Vững

CT.UBND xã

0908.135.688

hoaphu.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Bình Mỹ

Bà Đỗ Thị Thanh Thúy

CT.UBND xã

0982.376.842

binhmy.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Trung An

Ông Lê Trí Dũng

CT.UBND xã

0909.289.093

trungan.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Tân Thạnh Tây

Ông Nguyễn Văn Sơn

CT.UBND xã

0909.323.003

tanthanhtay.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Tân Thạnh Đông

Ông Nguyễn Công Duyên

CT.UBND xã

0974.477.259

tanthanhdong@tphcm.gov.vn

UBND xã Phú Hòa Đông

Ông Trần Tấn Lộc

CT.UBND xã

0908.147.789

phuhoadong.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Phạm Văn Cội

Bà Võ Thị Thu Hồng

CT.UBND xã

0918.794.939

phamvancoi.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Nhuận Đức

Bà Võ Thi Thanh Vân

CT.UBND xã

0985.676.134

nhuanduc.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Thái Mỹ

Bà Lê Thị Ngọc Sương

CT.UBND xã

0909.323.893

thaimy.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Phước Vĩnh An

Ông Trà Thanh Tùng

CT.UBND xã

0903.169.177

phuocvinhan.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Phú Mỹ Hưng

Ông Trần Văn Hên

CT.UBND xã

0986.253.424

phumyhung.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã An Phú

Ông Nguyễn Văn Tài

CT.UBND xã

0979.889.074

anphu.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã An Nhơn Tây

Ông Phạm Hoàng Hà

CT.UBND xã

0913.133.727

annhontay.cuchi@tphcm.gov.vn

23

UBND huyện Hóc Môn

Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc

CT.UBND huyện

0981.845.757

hvhngoc.hocmon@tphcm.gov.vn

UBND thị trấn Hóc Môn

Ông Hà Văn Giang

CT. UBND thị trấn

0913.148.485

hvgiang.hm.hm@tphcm.gov.vn

UBND xã Tân Hiệp

Bà Nguyễn Ngọc Trinh

CT. UBND xã

0979.143.939

nntrinh.th.hm@tphcm.gov.vn

UBND xã Tân Xuân

Ông Nguyễn Thanh Tú

CT. UBND xã

0919.941.587

nttu.tx.hm@tphcm.gov.vn

UBND xã Trung Chánh

Ông Nguyễn Văn Ngỡi

CT. UBND xã

0909.335.049

nvngoi.tc.hm@tphcm.gov.vn

UBND xã Bà Điểm

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

CT. UBND xã

0918.550.565

nttlinh.bd.hm@tphcm.gov.vn

UBND xã Đông Thạnh

Ông Nguyễn Văn Chung

CT. UBND xã

0908.157.286

nvchung.dt.hm@tphcm.gov.vn

UBND xã Nhị Bình

Ông Huỳnh Văn Thuận

CT. UBND xã

0909.802.060

hvthuan.nb.hm@tphcm.gov.vn

UBND xã Thới Tam Thôn

Ông Phạm Xuân Nam

CT. UBND xã

0939.458.088

pxnam.ttt.hm@tphcm.gov.vn

UBND xã Xuân Thới Sơn

Ông Nguyễn Thanh Liêm

CT. UBND xã

0918.550.571

ntliem.xts.hm@tphcm.gov.vn

UBND xã Xuân Thới Thượng

Ông Phan Hiếu Sơn

CT. UBND xã

01677.180.927

phson.xtt.hm@tphcm.gov.vn

UBND xã Xuân Thới Đông

Bà Đỗ Thị Bích Liên

CT. UBND xã

01686.279.839

dtblien.xtd.hm@tphcm.gov.vn

UBND xã Tân Thới Nhì

Ông Trần Văn Chiến

CT. UBND xã

0902.725.678

tvchien.ttn.hm@tphcm.gov.vn

24

UBND huyện Nhà Bè

Ông Nguyễn Văn Lưu

CT.UBND huyện

0913.666.560

nvluu.nhabe@tphcm.gov.vn

UBND Thị Trấn Nhà Bè

Ông Nguyễn Văn Tư

CT.UBND Thị Trấn

0903.158.384

nvtu.nb.nhabe@tphcm.gov.vn

UBND Xã Phú Xuân

Nguyễn Thành Nhung

CT. UBND xã

0913.859.893

ntnhung.nhabe@tphcm.gov.vn

UBND Xã Long Thới

Ông Hồ Quốc Phong

CT. UBND xã

0918.307.140

hqphong.nhabe@tphcm.gov.vn

UBND Xã Nhơn Đức

Ông Nguyễn Thanh Thoản

CT. UBND xã

0983.276.386

ntthoan.nhabe@tphcm.gov.vn

UBND Xã Hiệp Phước

Ông Đỗ Minh Toàn

CT. UBND xã

0977.074.444

dmtoan.hp.nhabe@tphcm.gov.vn

UBND Xã Phước Kiển

Ông Bùi Trung Hiếu

CT. UBND xã

0983.758.175

bthieu.pk.nhabe@tphcm.gov.vn

UBND Xã Phước Lộc

Ông Nguyễn Thành Trung

CT. UBND xã

0939.698.998

nttrung.pl.nhabe@tphcm.gov.vn

25

Công an

Ông Lê Đông Phong

Giám đốc

0913.927.787

 

26

Cảnh sát  PC và CC

Ông Lê Tấn Bửu

Giám đốc


0913.768.894

ltbuu.spccc@tphcm.gov.vn

27

Sở Y tế

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh

Giám đốc

0913.769.173

medinet.syt@tphcm.gov.vn

28

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ông Lê Hồng Sơn

Giám đốc

0913.921.219

lhson.sgdt@tphcm.gov.vn

29

Sở Công thương

Ông Phạm Thành Kiên

Giám đốc

0937.7777.68

ptkien.sct@tphcm.gov.vn

30

Sở Xây dựng

 Ông Trần Trọng Tuấn

Giám đốc

0915.484.848

tttuan.sxd@tphcm.gov.vn

31

Sở Giao thông Vận tải

 Ông Bùi Xuân Cường

Giám đốc

0903.391.618

bxcuong.sgtvt@tphcm.gov.vn

32

Sở Kế hoạch & Đầu tư

 Ông Sử Ngọc Anh

Giám đốc

028.38.248.634

snanh.skhdt@tphcm.gov.vn

33

Sở Khoa học và Công nghệ

 Ông Nguyễn Việt Dũng

Giám đốc


0913.803.904

nvdung.skhcn@tphcm.gov.vn

34

Sở LĐTB&XH

 Ông  Lê Minh Tấn

Giám đốc

0903.771.299

lmtan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

35

Sở Ngoại vụ

 Ông  Lê Quang Long

Giám đốc

028.38224224

snv@hcm.vnn.vn

36

Sở Nội vụ

 Ông Trương Văn Lắm

Giám đốc

0903.757.735

tvlam.snv@tphcm.gov.vn

37

Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn

 Ông Nguyễn Phước Trung

Giám đốc

0989.757.079

nptrung.snn@tphcm.gov.vn

38

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Ông Nguyễn Thanh Nhã

Giám đốc

0908.931.008

ntnha.sqhkt@tphcm.gov.vn

39

Sở Tài Chính

Bà Phan Thị Thắng

Giám đốc

393.03712

ptthang.stc@tphcm.gov.vn

40

Sở Tài nguyên & Môi trường

Ông Nguyễn Toàn Thắng

Giám đốc

38.256662

stnmt@tphcm.gov.vn

41

Sở Thông tin và Truyền thông

Ông Dương Anh Đức

Giám đốc

0989.030.868

duonganhduc@tphcm.gov.vn

42

Sở Tư Pháp

Ông Huỳnh Văn Hạnh

Giám đốc

0903.839.054

hvhanh.stp@tphcm.gov.vn

43

Sở Văn hóa và Thể thao 

Ông Huỳnh Thanh Nhân

Giám đốc

38.224.053

svhtt@tphcm.gov.vn

44

Sở Du Lịch

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ

Giám đốc

0903.058.167

bthvu.sdl@tphcm.gov.vn

45

Cục Hải quan

Ông Lê Đình Lợi

Phó Cục trưởng

0903.423.736

dinhloihq@yahoo.com

46

Cục Thuế

Ông Trần Ngọc Tâm

Cục trưởng

0903.823.537

tntam.hcm@gdt.gov.vn

47

Thanh tra

Ông Nguyễn Long Tuyền

Chánh Thanh Tra

0918.209.988

nltuyen.thanhtra@tphcm.gov.vn

Nguồn: Hồ Chí Minh City web

Số lượng lượt xem: 1633